Tuberculose

Tuberculose of tbc is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis.

Tijdens de prenatale consultatie zal je zorgverlener niet routinematig een tuberculinehuidtest of Mantouxtest uitvoeren om je te testen op tuberculose. Enkel vrouwen met een verhoogd risico dienen voor de zwangerschap of in het begin van de zwangerschap getest te worden op tuberculose.

Tuberculose bestaat al heel lang maar komt nu minder voor. Mensen die leven in extreme armoede, druggebruikers, HIV- patiënten, jonge kinderen (<5 jaar) en immigranten uit landen waar tuberculose nog vaak voorkomt, hebben meer kans om tuberculose te krijgen.

Tijdens de zwangerschap kan actieve tuberculose de kans verhogen op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en (soms) tuberculose bij de baby.

Voor de zorgverlener