Medisch - Zorgverlener

Advies

Bij het preconceptieconsult dient informatie gevraagd te worden over (chronische) ziekten, ziekenhuisopnames of operaties in de voorgeschiedenis en medicatiegebruik.

Risico-evaluatie/ screening tijdens het preconceptieconsult

Bij koppels met een zwangerschapswens dient de zorgverlener, aan de hand van een checklist, een anamnese af te nemen naar bepaalde risicofactoren en naar specifieke pathologieën die mogelijk een invloed hebben op, of beïnvloed worden door de vruchtbaarheid en een toekomstige zwangerschap (Domus Medica, NHG, AJOG).

De checklist is slechts een selectie van de meest voorkomende aandoeningen die invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid en/of zwangerschap en waar interventie of advies mogelijk is (NHG). Voor een hele reeks andere risico’s is er geen duidelijk preconceptioneel advies of beleid maar deze kunnen dus ook het verloop van de zwangerschap beïnvloeden. Deze risico's kunnen nog bevraagd worden in het begin van de zwangerschap en dan verder opgevolgd worden (Domus Medica). Hiervoor verwijzen we naar de richtlijn over Zwangerschapsbegeleiding van Domus Medica.

Checklist voor preconceptionele risico-evaluatie (op basis van Domus Medica).


Maternale leeftijd

1 Algemene medische voorgeschiedenis


Hebt u of had u ooit last van:

Bent u ooit geopereerd of hebt u een ziekenhuisopname gehad?
 

2 Risicofactoren
 

Infectieuze anamnese

Familiale voorgeschiedenis

Obstetrische voorgeschiedenis

Leefstijl en werkomgeving

  • Hoe is uw voedingspatroon (specifiek peilen naar ondergewicht of anorexia alsook naar obesitas

  • of boulimie)?

  • Drinkt u alcohol (bier, wijn of sterke drank)? Zo ja, verder te bevragen met T-ACE-test.

  • Rookt u?

  • Gebruikt u drugs?

  • Zijn er werkgerelateerde schadelijke factoren (bijvoorbeeld chemicaliën, infecties, radioactieve straling)?

  • Is er blootstelling aan hyperthermie (zonnebank, saunabezoek)?

Medicamenteuze voorgeschiedenis

Neemt u of nam u bepaalde medicatie?

  • Gebruik van chronische medicatie

  • Gebruik van niet voorschriftplichtige medicatie

Voor publiek

Voor de zorgverlener