Invloed van fysieke factoren - Zorgverlener

Advies

Verwijs naar de bedrijfsarts indien er mogelijk sprake is van blootstelling aan belastende fysische factoren. Deze kan beoordelen of er werkelijk sprake is van reprotoxische invloeden.

Blootstelling op het werk aan fysische factoren zoals werkstress, frequente verandering van tijdzone, ploegenarbeid, lichamelijk zwaar werk, extreme temperaturen en geluid kunnen invloed hebben op de mannelijke en/of vrouwelijke vruchtbaarheid en op het verloop van de zwangerschap.

Algemene richtlijnen over omgevingsfactoren op het werk zoals ventilatie, thermische omgeving, geluidsomgeving, trillingen, verlichting, ioniserende straling, optische straling, elektromagnetische velden zijn terug te vinden via http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=606.

Informatie over moederschapsbeschermingsregels zoals het verbod op overwerk en nachtarbeid, veiligheid en gezondheid, Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk,… zijn terug te vinden via http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=637.

 

Stress

Er zijn aanwijzingen dat werkstress, ook bij een beginnende zwangerschap, geassocieerd is met een lager geboortegewicht voor de zwangerschapsduur (NHG).

Veranderingen van tijdzone

Voor piloten, stewardessen en andere beroepen die gepaard gaan met frequente veranderingen van tijdzone is het niet duidelijk of dit een invloed heeft op de vruchtbaarheid (Younglai et al., 2005).

Ploegenarbeid

Er is geen onderzoek dat aantoont dat factoren zoals werken in ploegendiensten of nachtdiensten preconceptioneel belastend zijn, hetgeen wel gevonden is voor de zwangerschap (NHG). Tijdens de zwangerschap wordt het in verband gebracht met een verhoogd risico op vroeggeboorte (NHG).

Fysieke arbeid

Lichamelijk zwaar werk (veel tillen) zou gepaard gaan met een verhoogd risico op vroeggeboorte en lager geboortegewicht (NHG).

Hoge temperaturen

Er is onduidelijkheid over de invloed van regelmatige blootstelling aan extreem hoge temperaturen bij de uitoefening van bepaalde beroepen op de mannelijke vruchtbaarheid (Momen et al., 2010). Blootstelling van het sperma aan een verhoogde temperatuur lijkt de kwaliteit van het sperma te verminderen (NHG subfertiliteit). Fysische factoren zoals extreme temperaturen hebben bij de vrouw mogelijk later in de zwangerschap ongunstige effecten, aanpassingen op het werk in de preconceptionele fase is niet nodig. (NHG)

Geluid

Bij vrouwen die aan geluid blootgesteld worden, wordt de vruchtbaarheid mogelijks negatief beïnvloed (Younglai et al., 2005). Er is geen onderzoek dat aantoont dat factoren zoals lawaai preconceptioneel belastend zijn, hetgeen wel gevonden is voor de zwangerschap (NHG). Fysische factoren zoals lawaai en lichaamstrillingen hebben mogelijk later in de zwangerschap ongunstige effecten, aanpassingen op het werk in de preconceptionele fase is niet nodig (NHG).