Overzicht Risicovolle sectoren

Risicovolle sectoren

Toxische stoffen

Bijvoorbeeld

Landbouw

Pesticiden/herbiciden

Ethyleendibromide

Droogkuis en wasserijen

Solventen in wasproducten

Perchloroethyleen

Grafische sector

Solventen in drukinkten, schoonmaakmiddelen, ontvettingsmiddelen

 

Farmaceutische sector

Schadelijke medicatie

Antineoplastische medicatie, hormonen, immunologic modifiers

Gezondheidszorg

Biologische

Fysische factoren

Chemicaliën

Rubella, CMV, Hepatitis virus

Ioniserende straling, hitte

Antineoplastische en schadelijke anesthetic,

ontsmettingsmiddelen

Industriële sector

Organische oplosmiddelen

Zware metalen

Glycol ethers

Lood, cadmium

Vloerbekledingsindustrie

Oplosmiddelen in lijm en ontvetters

 

Schilder- en coatingbedrijven

Oplosmiddelen in verven en verdunners

 

Hout- en meubelindustrie

Houtverduurzamingsmiddelen, grondverven, beitsen, lakken en vernissen

 

Chemische sector

Bestanddelen voor de bereiding van chemische producten zoals verf, lijm, kunststoffen en chemicaliën

 

Textielsector

Oplosmiddelen bij het bedrukken van textiel

 

Garage, benzinestations

Benzine, ontvettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen

 

Bron: Mc Diarmid (2006).
Opmerking: Deze lijst is niet limiterend