Verven - Zorgverlener

Advies

Hobby’s zoals verven met niet-watergedragen verven, keramiek, meubels reinigen en lood solderen worden preconceptioneel en tijdens de zwangerschap niet aangeraden (Mc Diarmid, 2006).

Bij sommige hobby’s worden  reprotoxische chemische stoffen gebruikt, die men best voor en gedurende de zwangerschap vermijd, zoals:

  • Zware metalen (zie chemische factoren): bijvoorbeeld lood, cadmium en arsenicum
     

  • Oplosmiddelen of solventen: bijvoorbeeld niet-watergedragen latex verven en alkydemulsies1, beitsproducten om meubelen en metaal te reinigen

Oplosmiddelen of solventen zijn vluchtige (makkelijk verdampende) stoffen waarin andere stoffen oplossen. Omwille van hun vluchtigheid en vetoplossend vermogen worden ze op grote schaal voor verschillende toepassingen gebruikt. Verf, lak, lijm en ook heel wat schoonmaakmiddelen bestaan grotendeels uit oplosmiddelen. Ook worden ze gebruikt voor het reinigen of ontvetten van metalen onderdelen en ander gereedschap.

Solventen zijn schadelijk voor het lichaam. De vluchtige dampen worden ingeademd of komen in contact met de huid. Ze hebben giftige (neurotoxische) eigenschappen. Eenmaal in het lichaam kunnen ze het zenuwstelsel beschadigen. De hersenen zijn het meest gevoelig voor oplosmiddelen. 

 


1 Vele niet-latex verven bevatten solventen die gebaseerd zijn op metalen en hiervan kleine deeltjes bevatten.

Voor publiek