Drugs - Zorgverlener

Advies

  • Bevraag druggebruik, zowel bij de vrouw als bij haar partner.
     
  • Bij gebruik, informeer het koppel over de risico’s voor, tijdens en na de zwangerschap.
     
  • Adviseer op empathische wijze om zwangerschapswens uit te stellen en anticonceptieve maatregelen te nemen tot  het drugsgebruik volledig is afgebouwd.
     
  • Verwijs door naar professionele hulpverlening of naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (AJOG).

Diverse leefstijlfactoren, zoals rokenalcoholgebruik, en sociale omstandigheden zijn geassocieerd met drugsgebruik. Gebruikers zijn vaak jong, lager opgeleid, hebben een lagere socio-economische status en gebruiken minder vaak foliumzuur dan niet-gebruiksters. In onderzoek over de invloed van drugs is hier vaak weinig rekening mee gehouden. Niet altijd is duidelijk of de drugs zelf of ander middelengebruik of psychosociale omstandigheden ongunstige zwangerschapsuitkomsten teweeg brengen. Omwille van het risico op neonataal abstinentiesyndroom bij drugsverslaving gebeurt de opvolging van de zwangerschap door de gynaecoloog (NHG).

Cannabis en cocaïne worden van alle soorten drugs het vaakst gebruikt in de zwangerschap.
 

Drugsgebruik dient zowel bij de vrouw als bij haar partner bevraagd te worden. Bij gebruik dient het koppel geïnformeerd te worden over de risico’s van drugsgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap (NHG). Adviseer op empathische wijze om zwangerschapswens uit te stellen en anticonceptieve maatregelen te nemen tot  het drugsgebruik volledig is afgebouwd .
Verwijs door naar professionele hulpverlening of een centrum geestelijke gezondheidszorg (AJOG).
 

 

Cannabis

Bij cannabisgebruiksters zijn er vaak ongunstige zwangerschapsuitkomsten omdat zij ook vaker roken en alcohol gebruiken. Cannabis zou mogelijks geassocieerd zijn met een lager geboortegewicht, prematuriteit, dysmaturiteit, verminderde foetale groei en anencefalie (NHG).

Bij mannen leidt het gebruik van cannabis tot een verminderde motiliteit van het sperma en verminderde zaadcelconcentratie (NHG Subfertiliteit).
 

Cocaïne

Voor cocaïne is er meer bewijs dat het een verhoogde kans geeft op miskramen, pre- en dysmaturiteit, solutio placentae, congenitale afwijkingen en schadelijk is voor de foetale groei.
Cocaïnegebruik is mogelijk geassocieerd met schisis (NHG).

Bij mannen hebben cocaïne en amfetamines invloed op de seksuele functies, zowel stimuleren (priapisme) als negatief (erectiestoornissen) (NHG Subfertiliteit).
 

Opiaten (zoals heroïne en methadon)

Opiaten, zoals heroïne en methadon, lijken in de meeste studies groeivertraging te geven. Veel studies zijn echter retrospectief en correctie van verstorende factoren is niet altijd uitgevoerd (NHG).

Bij mannen verlagen opiaten het libido door een direct remmend effect op de hypothalamus (NHG Subfertiliteit).
 

Andere drugs (paddo’s, smart drugs of GHB)

Net als andere drugs, worden paddo’s, smart drugs of GHB afgeraden tijdens de zwangerschap.

Voor de zorgverlener

Voor publiek