Listeriose - Zorgverlener

Advies

Adviseer reeds preconceptioneel preventieve maatregelen tegen listeriose te nemen.

Listeriose is een voedselgebonden infectie die veroorzaakt wordt door de bacterie Listeria monocytogeneses (L. monocytogenes). Dit pathogeen organisme is wijdverspreid in de natuur en komt voor op planten, aarde en dieren.

De belangrijkste transmissieweg voor L. monocytogenes bestaat uit de consumptie van gecontamineerd voedsel. Doordat Listeria monocytogenes ook bij lage temperatuur (vanaf 3°C) groeit, is het langdurig bewaren van gekoelde consumptieartikelen risicovol. Verder kan er verticale transmissie optreden van moeder naar kind tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. 

Zwangere vrouwen hebben 12 tot 20 keer meer kans op de infectie dan andere gezonde personen. Tijdens de zwangerschap kan de besmette vrouw de infectie asymptomatisch doormaken of kan er sprake zijn van milde en niet-specifieke griepachtige symptomen. De gevolgen voor de foetus/neonaat zijn echter ernstiger. Hoe vroeger in de zwangerschap de infectie zich voordoet, hoe slechter de prognose. De meeste infecties doen zich voor in het derde zwangerschapstrimester. Typische gevolgen zijn spontane abortus, premature arbeid/vroeggeboorte, amnionitis en mors in utero (NHG).

Listeriose komt niet frequent voor. In Europa bedraagt de incidentie 3,4 op één miljoen inwoners. In België waren er in 2011 honderd en drie bevestigde gevallen van listeriose. Hiervan vond 22,7% plaats bij vrouwen van 25 tot 44 jaar.

Voor publiek