Hepatitis B - Zorgverlener

Advies

Het is aan te bevelen om bij alle vrouwen met een zwangerschapswens, preconceptioneel of aan het begin van de zwangerschap, hepatitis-B-surface antigen of HBsAg op te sporen om een effectieve opvolging van de pasgeborene van een besmette moeder mogelijk te maken (KCE, NICE, Domus Medica).

Preconceptioneel is het belangrijk om bij alle vrouwen antistoffen voor hepatitis B serologisch op te sporen. Bespreek de vaccinatiestatus.

Vaccinatie: Zwangere vrouwen die niet immuun zijn en tot de risicogroep behoren of contact hebben gehad met hepatitis B, moeten tijdens de zwangerschap gevaccineerd worden (Domus Medica, AJOG). Deze vaccinatie tijdens de zwangerschap wordt als veilig beschouwd (biosynthetisch vaccin).

Als de moeder chronisch drager is van hepatitis B vormt dit geen gevaar voor de foetus tijdens de zwangerschap. Deze zwangeren dienen wel geïnformeerd te worden over hoe overdracht van het virus naar anderen tegen te gaan (AJOG). Na de zwangerschap moeten kinderen van HBAg-positieve moeders onmiddellijk worden beschermd met passieve immuunglobulines HB-Ig en vaccinatie tegen hepatitis B. Neonati evolueren bij een infectie veel vaker dan volwassen naar dragerschap met een hoge incidentie van levercirrose en levercelcarcinoom (Domus Medica).

Meer informatie

Meer info over hepatitis B en andere soa’s vind je op www.seksualiteit.be