Complementaire therapieën - Zorgverlener

Advies

Idealiter worden er geen complementaire therapieën ingenomen voor en tijdens de zwangerschap (NICE). Met uitzondering van foliumzuur, waarvoor 400 µg per dag dient gestart te worden van zodra er een zwangerschapswens is tot en met drie maanden zwangerschap. Bij risicogroepen dient een hoger dosis van 4 mg (4000 µg) per dag aangeraden te worden.

Er wordt verkeerdelijk verondersteld dat complementaire therapieën, zoals kruiden en voedingssupplementen, natuurlijk zijn en daarom veilig.  Doch, net als bij medicatie op voorschrift en vrij verkrijgbare medicatie, kan er niet vanuit gegaan worden dat complementaire therapieën tijdens de (beginnende) zwangerschap zonder risico’s en veilig zijn (NICE, AJOG).

Ga naar ....