Chronische nierziekte - Zorgverlener

Advies

Verwijs vrouwen met chronische nierziekten en zwangerschapswens preconceptioneel door naar een nefroloog voor oppuntstelling van de ziekte en medicatie (Domus Medica, AJOG).

Chronische nierziekten kunnen bijdragen tot hypertensie en nierinsufficiëntie.

 

Perinatale complicaties


De impact van de chronische nierziekte op de zwangerschap is afhankelijk van de mate waarin serum creatinine en de bloeddruk is verhoogd.

Zwangere vrouwen met een milde (creatinine: 0,9-1,4 mg/dL) nierziekte en preconceptionele normale bloeddruk hebben meer dan 90% kans op een goede zwangerschapsuitkomst zonder progressie van hun ziekte. Anderzijds hebben vrouwen met een matige (creatinine: 1,4-2,5 mg/dL) of ernstige (>2,5 mg/dL) nierziekte gedurende de zwangerschap meer kans op een verslechtering van de nierfunctie, pre-eclampsie, anemie, chronische hypertensie, preterme bevalling, foetale groeirestrictie, foetale sterfte en sectio caesarea.

Bij preconceptionele hypertensie (arteriële bloeddruk > 105 mm Hg) en vergelijkbare creatinine spiegels, is de kans tien keer hoger op foetaal verlies dan bij vrouwen die spontaan of onder behandeling normotensief zijn. Proteïnurie is geassocieerd met een negatieve zwangerschapsuitkomst en lange termijn progressie van de nierziekte (AJOG).

 

Behandeling


De vaak gebruikte ACE1 inhibitoren en/of angiotensine-II-receptor blokkers zijn teratogeen voor de foetus. Bij vrouwen met een zwangerschapswens dient, indien mogelijk, deze medicatie stopgezet te worden en overgeschakeld op een veiligere medicatie en de bloeddruk op punt te stellen alvorens zwanger te worden. Vrouwen zonder zwangerschapswens dienen anticonceptieve maatregelen te nemen (AJOG).

 

1 ACE: Angiotensine-I-converterend enzyme