Kanker - Zorgverlener

Advies

Recent gediagnosticeerde kankerpatiënten met een (toekomstige) zwangerschapwens moeten zo vlug mogelijk en volledig geïnformeerd worden over de invloed van kanker en hun behandeling op de vruchtbaarheid en zwangerschap, en over de mogelijke opties voor fertiliteitspreservatie. Verwijs door naar de fertiliteitsarts en oncoloog.

Het komt steeds meer voor dat vrouwelijke kankerpatiënten zwanger (willen) worden.

Verschillende aspecten vereisen hierbij de nodige aandacht:

  • Ten gevolge van chemotherapie is er een verhoogde kans op infertiliteit (Domus Medica). Vrouwen die behandeld zijn met alkylerende chemotherapeutica en/of met bekken of abdominale radiotherapie hebben meer kans op prematuur ovarieel falen1(AJOG).
  • De mogelijke invloed van een kankerbehandeling op de zwangerschap moet zorgvuldig bekeken worden. Bepaalde therapieën zoals tamoxifen moeten in de zwangerschap worden stopgezet (Domus Medica). Vrouwen die bekken of abdominale radiotherapie hebben gehad, hebben meer kans op een baby met een laag geboortegewicht (AJOG).
  • Oestrogeenafhankelijke kankers, zoals borstkanker, kunnen door de zwangerschap verergeren (Domus Medica). Niet hormonale anticonceptiva dienen gebruikt te worden gedurende de behandeling met een selectieve oestrogeenreceptormodulator (AJOG).

Verwijs vrouwen met kanker ten gevolge van een genetische mutatie door naar een medisch geneticus voor genetische counseling en testing (AJOG).

Vrouwen die behandeld zijn met anthracycline chemotherapeutica, bestraling van het hart of omliggende weefsels, dienen alvorens zwanger te worden doorverwezen te worden naar een cardioloog (AJOG).

 

1Prematuur ovarieel falen of POF is een aandoening waarbij een vrouw voor haar veertigste stopt met menstrueren omdat de eierstokken eerder ophouden met ovuleren dan gebruikelijk.

Meer informatie

Meer informatie en links naar recente wetenschappelijke publicaties