Psychiatrische problematiek - Zorgverlener

Advies

Preconceptioneel dient de mentale en/of psychiatrische voorgeschiedenis, zoals ernstige depressie, psychose, schizofrenie en bipolaire stoornissen, bevraagd te worden.


Bevraag:

  • Het voorkomen van een huidige of vroegere mentale ziekte
  • Behandeling bij een psychiater of psycholoog
  • Familiale voorgeschiedenis van (perinatale) mentale ziekte

Bij mentale ziekte in de anamnese is opvolging in de eerste lijn mogelijk (NICE). Wees bedacht op herval.