Bipolaire stoornissen en schizofrenie - Zorgverlener

Advies

Bij (doorgemaakte) complexe psychiatrische aandoeningen zoals bipolaire stoornissen, psychose, schizofrenie en ernstige depressie, verwijs preconceptioneel door naar een psychiater en gynaecoloog (NHG, NICE).

Bipolaire stoornissen

Vrouwen van vruchtbare leeftijd met bipolaire stoornissen dienen geïnformeerd te worden dat zwangerschap een verhoogd risico geeft op herval, voornamelijk als de stemmingsstabilisatoren worden afgebouwd (AJOG). Lithium als behandeling voor een bipolaire stoornis is teratogeen en dus een absolute contra-indicatie voor zwangerschap (Domus Medica), maar dit moet individueel bekeken worden.
Een strategie voor herval en management van de bipolaire stoornis dient op punt te staan alvorens zwanger te worden (AJOG).
Gedurende bipolaire episodes dienen de vrouwen preconceptioneel anticonceptieve maatregelen te nemen.

 

Schizofrenie

Vrouwen van vruchtbare leeftijd met schizofrenie dienen, liefst samen met een partner of familielid, geïnformeerd te worden over de risico’s van zwangerschap op hun conditie en de zwangerschapsuitkomst. Een strategie voor herval en management van de schizofrenie dient op punt te staan alvorens zwanger te worden.
Vrouwen zonder zwangerschap dienen strikte anticonceptieve maatregelen te nemen.