Leefstijlfactoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden - Zorgverlener

Advies

Een medische consultatie is aangewezen, als:

  • De zwangerschap meer dan twaalf maanden uitblijft na actieve pogingen 
  • De zwangerschap meer dan zes maanden uitblijft bij vrouwen ouder dan 38 jaar

 

Leefstijlfactoren die invloed hebben op de vruchtbaarheid

  • Alcohol vermindert de vrouwelijke en mannelijke vruchtbaarheid. Deze invloed is afhankelijk van de hoeveelheid geconsumeerde alcohol. Het is echter niet mogelijk om een veilige ondergrens vast te stellen,  waarvan met zekerheid kan gezegd worden dat er geen effect is van alcohol op de vruchtbaarheid. Beperking van het gebruik van alcohol is ook aangewezen in verband met mogelijke schade voor de ongeboren vrucht. Bij mannen kan excessief alcoholgebruik seksuele disfunctie en afname van de potentie geven.
  • Roken vermindert de vrouwelijke en mannelijke vruchtbaarheid. Stoppen met roken is ook belangrijk in verband met de kans op schade voor de ongeboren vrucht. Bij mannen bestaat er een relatie tussen roken en een verminderde kwaliteit van het semen. De klinische relevantie hiervan is niet duidelijk.
  • Vrouwen met een BMI ≥ 25 worden minder snel zwanger.
  • Gebruik van drugs en anabole steroïden vermindert de kwaliteit van het sperma bij mannen.
  • Fertiliteitskansen nemen af met toename van de leeftijd. De leeftijd van de vrouw is de belangrijkste prognostische factor voor de kans op zwangerschap. Bij vrouwen boven de 30 jaar wordt de kans op zwangerschap jaarlijks kleiner. De leeftijd van de man is ook, maar veel beperkter, van invloed op de fertiliteit en wordt relevanter bij een toenemende leeftijd van de vrouw. Wanneer de man ouder is dan 40 jaar en de vrouw is tussen de 35 tot 39 jaar, is de kans op een kind kleiner dan bij mannen jonger dan 40 jaar met een vrouw van dezelfde leeftijd. Adviseer zwangerschapswens niet uit te stellen als dat niet nodig is (NHG Subfertiliteit).

Subfertiliteit

Subfertiliteit is het uitblijven van zwangerschap na meer dan twaalf maanden onbeschermde – op conceptie gerichte – coïtus.

  • Bij een onvervulde zwangerschapswens minder dan twaalf maanden is er nog geen sprake van subfertiliteit. Dan volstaat over het algemeen het geven van goede voorlichting, omdat de kans op zwangerschap bij een normale menstruele cyclus nog hoog is (NHG).
  • Indien zwangerschap gedurende meer dan twaalf maanden uitblijft of indien, bij vrouwen ouder dan 38 jaar de zwangerschap meer dan zes maanden uitblijft, wordt het koppel geadviseerd een arts te consulteren voor verdere diagnostiek.

Het uitblijven van zwangerschap is vaak ingrijpend voor een koppel.
Het is belangrijk dat de zorgverlener oog heeft voor de beleving van het niet kunnen krijgen van (meer) kinderen en de gevolgen voor seksualiteit en relatie (NHG).
 

Stroomschema subfertiliteit (uit NHG Subfertiliteit)

Bron: © NHG subfertiliteit

Uitgebreide informatie over subfertiliteit, zie NHG-Standaard subfertiliteit.