Over de website

 • Wegwijs
 • Achtergrond
 • Selectie en evaluatie van de thema's
 • Over ons
  • Partners & interne experten
  • Externe experten

Wegwijs

De website "Gezond zwanger worden" werd door Universiteit Gent  en de opleiding vroedkunde van de VIVES - hogeschool ontwikkeld in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G). Het is een handleiding rond preconceptiezorg, zowel voor de patiënt als zorgverlener.

De website wordt als volgt opgevat.

 • Het preconceptioneel advies werd opgedeeld in verschillende uitgewerkte subthema's.
 • In eerste instantie wordt informatie gegeven voor het publiek.
 • Voor elk van de thema's is het echter ook mogelijk meer gedetailleerde informatie te lezen. Dit zijn de secties die initieel bestemd zijn, en geschreven zijn voor zorgverleners.
 • Niettemin zijn alle secties van deze website publiek beschikbaar.

Achtergrond

Op 16 juni 2010 werd een voorstel van resolutie betreffende het gebruik van foliumzuur voor de conceptie en tijdens de zwangerschap (Stuk 462 (2009-2010) – nr. 4) aangenomen door het Vlaams Parlement. 

Om tegemoet te komen aan de vragen van het Parlement, organiseerden het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G) en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB), op verzoek van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een reeks vergaderingen met de verschillende betrokken actoren. De Rondetafel “periconceptioneel foliumzuurgebruik”, die plaatsvond op 28 april 2011, vormde het sluitstuk van deze reeks.

Op basis van de discussie tijdens de Rondetafel formuleerden zowel de KAGB als het VAZG een advies aan de minister. In opvolging van deze adviezen werd de overheidsopdracht "Foliumzuurgebruik en preconceptioneel advies: Ondersteuning preventief gezondheidsbeleid met betrekking tot gebruik van foliumzuur en preconceptioneel advies: bundelen van informatie, bouwen van een website en het uitwerken van een evaluatiestrategie." uitgeschreven. Deze opdracht, waarvan deze website onderdeel uitmaakt, werd in 2013-2014 uitgevoerd door Universiteit Gent.

In de loop van 2018-2019 werd een update gerealiseerd van de website met implementatie van een leefstijltest (VIVES).

Selectie en evaluatie van de thema's

De 7  grote thema' en de verschillende subthema's werden geselecteerd na een grondige interne en externe evaluatieronde. Hierbij werd gekeken of de thema's al dan niet dienen opgenomen te worden en in welke mate zij, bij opname, aandacht verdienen. 

Vervolgens werd informatie (zowel consensus als discussiepunten) voor elk van de geselecteerde thema's verzameld, waarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt werd van nationale en internationale richtlijnen en wetenschappelijke literatuur.

Na het verzamelen van de beschikbare informatie rond de verschillende preconceptie-thema's werden verschillende evaluatierondes georganiseerd. De teksten, samengesteld door de "redacteurs" (Pascale Mokangi, Hans De Steur, Ilse Delbaere), werden eerst intern beoordeeld (zie links: projectpartners). Na het aanpassen van deze teksten, werden ze geëvalueerd door verschillende externe experten (zie links voor een overzicht van de externe  experten). Tot slot werden de finale teksten ook beoordeeld door de doelgroep, een panel van vrouwen uit verschillende sociale lagen.

Over ons

De website "Gezond zwanger worden" werd door Universiteit Gent en de opleiding vroedkunde van de VIVES - hogeschool ontwikkeld in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G) (zie ook Totstandkoming).
Hieronder vind je een overzicht van de partners, interne en externe experten die betrokken werden. Zij werden in de meeste gevallen geraadpleegd voor het evalueren van de inhoud van specifieke onderwerpen van de website.
Dit betekent dat zij het niet noodzakelijk eens zijn met de volledige inhoud van deze website.

 

Partners & interne experten

 • Elke Deherder (ontwikkeling leefstijltest) & Ilse Delbaere (redacteur & webmaster), Vives hogeschool, Kortrijk
 • Pascale Mokangi (redacteur), Vives hogeschool, Kortrijk
 • Joline Goossens, Ann Van Hecke, Dimitri Beeckman, Sofie Verhaeghe,
  Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent
 • Hans De Steur (redacteur, website), Xavier Gellynck, Divisie Agri-Food Marketing en Ketenmanagement, Universiteit Gent
 • Kristien Roelens (interne expert), Griet Vandenberghe,
  Verloskunde UZ/Universiteit Gent
 • An De Sutter (interne expert),
  Huisartsgeneeskunde UZ/ Universiteit Gent
 • Koen Boussery (interne expert),
  Eenheid Farmaceutische Zorg, Universiteit Gent
 • Willy Lambert (interne expert),
  Laboratorium voor Toxicologie, Universiteit Gent

Externe experten

 • Emmanuel Samyn , Domus Medica
 • Hilde Bastiaens, Domus Medica, Universiteit Antwerpen
 • Paul Van Royen, Domus Medica, Universiteit Antwerpen
 • Lieve Peremans, Universiteit Antwerpen
 • Thierry Christiaens, Universiteit Gent
 • L.C. de Jong-Potjer, Universitair Medisch Centrum, Rotterdam
 • Luc De Catte, UZ Leuven
 • Yves Jacquemyn, Universiteit Antwerpen
 • Petra De Sutter, Universiteit Gent
 • Isabelle Dehaene, UZ Gent
 • Marleen Temmerman, Universiteit Gent, WHO
 • Bernard Himpens, Mariaziekenhuis, Noord-Limburg
 • Ingrid Witters, Mariaziekenhuis, Noord-Limburg
 • Violet Vervloet, Thomas More, Turnhout
 • Katrien De Wilde, Odisee Sint-Niklaas
 • Ann Van Holsbeeck, UZ Gent
 • Elke Van den Bergh, Zwanger in Brussel
 • Stefaan De Henauw, Universiteit Gent
 • Isabelle Sioen, Universiteit Gent
 • Krishna Vyncke, Universiteit Gent
 • Gert Laekeman, KU Leuven
 • De Wulf Isabelle, Vlaams Apothekers Netwerk
 • Maurits De Ridder, FOD WASO
 • Leen Claes, Eenheid Farmaceutische Zorg, Universiteit Gent
 • Hendrik Cammu, SPE
 • Liesbeth Lewi, Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
 • Lieven Bauwens en  Renée Jopp, International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus    
 • Mario Sel, Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus    
 • Vera Nelen, Provinciaal Instituut voor Hygiëne   
 • Rummens Elise, Landsbonden van de mutualiteiten    
 • Rianne Weggemans,  Gezondheidsraad Nederland, wetenschappelijk secretaris
 • Tom Defillet, VAD
 • Jacques Vanobbergen, Universiteit Gent
 • Sandra Janssens, Universiteit Gent
 • Katrien Vermeire, Sensoa
 • Annick Bogaerts, Universiteit Antwerpen
 • Daan Kromhout, Wetenschappelijk secretaris Gezondheidsraad Nederland
 • Andre Pauwels, Hoge Gezondheidsraad
 • André Van Assche, KU Leuven
 • Met medewerking van VIGeZ, Zorg en Gezondheid, leden van de permanente werkgroep 'Voeding en gezondheid'- Hoge Gezondheidsraad en Kind en Gezin

Met dank aan

Domus Medica

VVOG

Sybil Van de Loock

​Studenten 1ste vroedkunde, Vives hogeschool

Lectoren Verpleegkunde/Vroedkunde, Vives hogeschool